Αναδιάρθρωση καλλιεργειών | Παράταση έως 22 Ιανουαρίου για τις αιτήσεις


 

Παρατείνεται έως τις 22 Ιανουαρίου 2023 η προθεσμία υποβολή αιτήσεων ένταξης στο υποέργο «Αναδιάρθρωση καλλιεργειών», του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνολικού προϋπολογισμού 166.720.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τροποποιητική υπουργική απόφαση που αναρτήθηκε στη διαύγεια, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται έως εξαντλήσεως της δημόσιας δαπάνης και σε κάθε περίπτωση έως τις 22 Ιανουαρίου 2023. Να σημειωθεί ότι αρχική καταληκτική ημερομηνία είχε οριστεί η 31η Δεκεμβρίου 2022.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων ξεκινά την 23η Ιανουαρίου 2023 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2023, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2023 (Μάρτιος, 2023) αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου των σχετικών αιτημάτων πληρωμής.

Διαβάστε επίσης  Η αναδιάρθρωση καλλιεργειών αφορά μόνο συλλογικά σχήματα

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του υποέργου «Αναδιάρθρωση καλλιεργειών», δικαιούχοι δύνανται να κριθούν νομικά πρόσωπα που ανήκουν στις ΜΜΕ, εγγεγραμμένα στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα, που τηρούν Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», εγγεγραμμένες στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα.

β) Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال