Σε τροχιά πληρωμής de minimis καστανοπαραγωγών


 
Σε πρώτη φάση θα αφορά απώλειες στο νομό Πιερίας για το έτος 2020

Την πίστωση για χορήγηση de minimis στους καστανοκαλλιεργητές του νομού Πιερίας ενέκρινε στις 12 Δεκεμβρίου το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

«Εγκρίνουμε την δέσμευση πίστωσης ύψους ( 590.400,00 €) πεντακόσιες ενενήντα χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδικός φορέας 1029 - 501. - 0000000, Λογαριασμός 2390901002- οικ. έτους 2022 για την “κάλυψη δαπάνης Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της καλλιέργειας καστανιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, στα πλαίσια εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 (L352/24-12- 2013) της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε με τον Καν.(Ε.Ε.) αριθ. 316/2019 ( l51/1/22-02-2019)”», τονίζεται στην σχετική απόφαση. Το πλέον πιθανό είναι η πληρωμή τους, να γίνει εντός του τρέχοντος έτους.

Υπενθυμίζεται πως ένα ακόμα αίτημα για ζημιές στο κάστανο έχει σταλεί για έγκριση στο υπουργείο Οικονομικών. Οι ζημιές αφορούν τη φετινή χρονιά.

Δείτε εδώ την απόφαση

(Μπίκας Αλέξανδρος - agrotypos.gr)

Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال