Κέντρα Μελισσοκομίας: Οι δικαιούχοι και το ύψος επιχορήγησης


 

Η εξυπηρέτηση των μελισσοκόμων στα Κέντρα Μελισσοκομίας γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση

To συνολικό ποσό επιχορήγησης αλλά και το ποσό επιχορήγησης ανά δικαιούχο φορέα της δράσης 1.1 «Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας», κατά την περίοδο από 1/8/2022 έως 31/12/2022» καθορίστηκε με υπουργική απόφαση, η οποία αναρτήθηκε στη διαύγεια.

Συγκεκριμένα, το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για τη λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας» έως τα τέλη του χρόνου καθορίζεται σε 406.381,00 ευρώ.

Τα Κέντρα Μελισσοκομίας, τα οποία έχουν ως σκοπό την παροχή βοήθειας και τη διευκόλυνση των μελισσοκόμων της περιοχής ευθύνης τους, λειτουργούν ως κέντρα εξυπηρέτησης και ως πύλες εισόδου στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή που έχει ως σκοπό την ψηφιακή υποβολή δήλωσης κατεχομένων κυψελών, την έκδοση και χορήγηση των ψηφιακών μελισσοκομικών ταυτοτήτων και την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις δράσεις του τομεακού μελισσοκομικού προγράμματος και του καθεστώτος ενίσχυσης της μελισσοκομίας στα Μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

Η εξυπηρέτηση των μελισσοκόμων και η υποβολή των σχετικών δηλώσεων – αιτήσεων γίνεται από τα Κέντρα Μελισσοκομίας, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των ενδιαφερόμενων μελισσοκόμων.

Να σημειωθεί ότι αν η πραγματοποιηθείσα δαπάνη υπερβαίνει το ύψος της εγκριθείσας δαπάνης, είτε συνολικά, είτε ανά είδος δαπάνης,  το επιπλέον ποσό βαρύνει τον δικαιούχο. Όμως, αν η πραγματοποιηθείσα δαπάνη υπολείπεται της εγκριθείσας δαπάνης, τότε ο δικαιούχος λαμβάνει το ποσό που έχει δαπανήσει, έστω κι αν αυτό είναι μικρότερο της εγκριθείσας δαπάνης.

Στον παρακάτω πίνακα καθορίζονται οι δικαιούχοι και το ύψος επιχορήγησης ανά δικαιούχο για το μελισσοκομικό έτος 2022:  


Πηγή www.in.gr


Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال